Seznamte se s těmi, kteří vám letos rozšíří obzory.

Moderátorka
Vanda
Kofroňová

Vanda Kofroňová je redaktorkou a moderátorkou České televize. Moderuje společenské akce i tiskové a odborné konference. Přes 18 let se věnuje divadelní improvizaci, prošla profesionálními hlasovými tréninky a školením prezentačních dovedností. Spoluzaložila projekt Filharmoniště, který přináší společný prožitek z vážné hudby pro děti a jejich rodiče. Vandu jsme oslovili nejen kvůli jejím moderátorským dovednostem, ale také skrze sdílený zápal pro témata, kterých se budeme ve FUTURE OF HUMANITY dotýkat. Jak sama uvádí na svém LinkedIn profilu: baví mě makrotémata, která přesahují do našich mikrosvětů. Tento přesah a propojení našich vnitřních světů s tím vnějším má na letošní konferenci rozhodně své místo.

Martin
Bursík

Ekolog, expert pro klima a obnovitelné zdroje energie, prezident Evropské federace obnovitelných zdrojů, poradce ministra pro evropské záležitosti a poradce Komory obnovitelných zdrojů energie. Tím vším je Martin Bursík, který rovněž stihl vést expertní tým stojící za Klimatickým plánem Prahy do roku 2030 cílícím na klimatickou neutralitu do roku 2050. Je autorem programu „Zelená úsporám“ a spoluzakladatelem iniciativy  „Češi Tibet podporují“. Spolupracuje s Jeho Svátostí dalajlámou a zúčastňuje se dialogu o stavu životního  prostředí a roli Tibetské náhorní plošiny v globální ochraně klimatu. 

Josef
Dvořáček

Josef Dvořáček je spolumajitelem a ředitelem společnosti SONNENTOR, která je dnes významným zpracovatelem bylin, čajů a koření z ekologického zemědělství.
V SONNENTORu najdete spoustu inspirace z trvalé udržitelnosti i společenské odpovědnosti. Aktivně pracují na snižování energetické náročnosti, rozvíjí lokální spolupráci s místními ekologickými pěstiteli a sedláky a přispívají tak k obnově krajiny kolem. Pokud navštívíte SONNENTOR Bylinkový ráj v jejich areálu v Čejkovicích pochopíte, proč dnes patří do společnosti nejvíce udržitelných firem v České republice.

Petra
Masopust
Šachová

Petra je expertkou na restorativní justici a usiluje o její široké zapojení do českého trestního práva jak na teoretické úrovni, tak v praxi. Prosazuje systémovou změnu a přístup, kdy za pomoci asistovaného dialogu mezi obětí a pachatelem dojde k rehabilitaci narušených vztahů a náhradě způsobené újmy. Petra koordinuje národní skupinu v rámci evropského projektu Restorative Justice: Strategies for Change a je předsedkyní Institutu pro restorativní justici. Je členkou a tajemnicí Rady Evropského fóra pro restorativní justici a působí na katedře trestního práva Právnické fakulty Palackého univerzity v Olomouci, kde zavedla nový předmět o restorativní justici. Svůj zápal pro toto téma přetváří v přednášky a diskuze v Česku i zahraničí.

Dirk
Vansintjan

Dirk Vansintjan je předsedou Evropské federace občanských energetických družstev. Jako student byl Dirk aktivní v pokrokovém studentském, ekologickém, protijaderném a mírovém hnutí ve Flandrech a podílel se na založení Strany zelených ve Flandrech. Spoluzaložil občanské energetické družstvo Ecopower, které má nyní 65 000 členů a dodává zelenou elektřinu 1,7 % vlámských domácností. Je prezidentem REScoop.eu, federace občanských energetických družstev v Evropě. REScoop.eu je nyní součástí Cooperatives Europe, evropské pobočky Mezinárodní družstevní aliance ICA. Skrze své zaměření chce inspirovat veřejnost k vybudování lepší budoucnosti a odpovědného společenského života.

Jakub
Zelený

Jakub Zelený pracuje jako environmentální poradce v organizaci Člověk v tísni, kde se zaměřuje na problematiku změny klimatu. Vystudoval ekologii a humanitní vědy na Univerzitě Karlově, kde absolvoval i doktorské studium. V rámci disertačního výzkumu se specializoval na metody hodnocení ekosystémové integrity a souvislosti mezi biofyzikálními a socio-kulturními aspekty krajiny. V organizaci Člověk v tísni působil v mediálním a komunikačním oddělení a v současnosti pracuje jako odborný poradce programu zaměřeného na adaptaci české krajiny na dopady změny klimatu.

Kristina
Höschlová

Kristina se specializuje se na anesteziologii a intenzivní péči, urgentní medicínu (záchranářství) a horskou medicínu. Účastnila se misí s Lékaři bez hranic a jako anestezioložka pracovala v traumacentru v afghánské provincii Kundúz a v jemenské Mokce.  O zkušenostech z humanitárních misí napsala knihu Lékařem mezi pouští a minami. Během nedávné humanitární mise na Ukrajině prováděla školení hromadného příjmu raněných na urgentních odděleních tamních traumacenter. Je zakladatelkou Mezinárodního kurzu horské medicíny v ČR a v roce 2022 se stala zakladatelkou mezinárodního institutu komplementární medicíny Mehana.

Coby lékařka se v roce 2005 účastnila expedice na Mount Everest.

Kamila
Němečková

Kamila Němečková je kulturoložka a zaměřuje se na interdisciplinární studium spirituality v kontextu současné globální krize. V roce 2016 vydala publikaci Kapitoly k nenáboženské spiritualitě. Přednášet na téma spirituality začala v letech 2007–2013 na Katedře kulturologie Univerzity Karlovy. Ve svých přednáškách, rozhovorech a článcích pro odbornou i laickou veřejnost se v rámci mezioborového dialogu dlouhodobě angažuje v opětovném zahrnutí spirituálního rozměru do mapy naší reality. Tato práce směřuje  k vyvážení materiálních a duchovních stránek západní kultury. Kamila se zabývá také poradenstvím v oblasti individuačního procesu a spirituality.

Martin
Jan
Stránský

Martin Jan Stránský je český politik a lékař. Narodil se v New Yorku do významné československé rodiny. Jeho otec Jan spoluzaložil československou sekci Rádia Svobodná Evropa, děda Jaroslav založil časopis Přítomnost a byl ministrem spravedlnosti i školství a pradědeček Adolf, první ministr obchodu Československa, založil Lidové noviny.  Po dokončení studií začal praktikovat neurologii a vyučovat na Yaleské univerzitě, kde je dodnes primářem. V ČR založil Polikliniku na Národní, výměnný program pro vědce mezi Yaleovou univerzitou a Univerzitou Karlovou a letní program pro mezinárodní studenty medicíny Prague Selective. V 2019 vydal knihu Deník doktora z Mrnic, která zobrazuje tragikomické aspekty české společnosti. Věnuje se převážně neurologickým dopadům moderní technologie na lidský mozek a na lidskou budoucnost. Na toto téma přednáší v současnosti po celém světě.

Jan
Kulveit

Vystudoval fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Několik posledních let působil na Future of Humanity Institute na Oxfordské univerzitě, kde se zabýval sladěním umělé inteligence s lidskými zájmy, globálními riziky či strategiemi pro budoucnost. 

V koronavirové pandemie se také věnoval modelování epidemie. Od loňského roku vede vlastní výzkumnou skupinu v Centru pro teoretická studia (CTS), společném pracovišti Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR, kde se zabývá problémy komplexních systému složených z lidí a AI.

Jeremy
Druker

Výkonný ředitel společnosti Transitions (TOL), jedné z předních organizací pro rozvoj médií ve střední a východní Evropě, a šéfredaktor její vlajkové publikace Transitions, která se zaměřuje na „solution journalism“ ve střední a východní Evropě. Vedl desítky workshopů o „solution journalism“ ve střední a východní Evropě a je spoluautorem online kurzu. Jeremy je profesorem na University of New York in Prague, kde vyučuje kurz 
o sociálních médiích a jejich vlivu na společnost. Je také zakladatelem a ředitelem první globální crowdfundingové platformy Press Start, která se zaměřuje na podporu novinářů v zemích, kde tisk nemůže svobodně informovat. Od roku 2010 je Jeremy členem sítě Ashoka Fellow. Pochází z Brooklynu v New Yorku, nyní žije v Praze, kterou již více než 25 let nazývá svým domovem.

Emma
Babáková

Emma se stane nejmladší řečnicí TEDxNárodní. Je studentkou, které záleží na podobě vzdělávání, politickém dění a na zařazení tématu duševního zdraví do běžné diskuze. Má umělecké vlohy, ale srdcem je bioložka. Stala se součástí projektu Národního divadla ND Young Special, podílí se na vzdělávací platformě KudyKampus a je součástí projektu Safezóna. Ke své další činnosti – dobrovolničení a muzikoterapii v nemocnici – přišla Emma díky účasti na vzdělávacím projektu DofE. V roce 2022 vyhrála soutěž Prezentiáda a získala ocenění Středoškolák roku. Jejím snem je být pro druhé inspirací k seberozvoji a objevování svých životních vášní.

Tereza
Starostová

Tereza je předsedkyní UTXO Foundation, neziskové iniciativy pořádající vzdělávací konference a hackathony o kryptoměnách a souvisejících tématech od soukromí po regulace. Vystudovala elektrotechniku na FEL v Plzni. Několik let pracovala v energetice a s technologickými startupy.

O kryptoměny se zajímá od roku 2013. Řada zažitých fuckupů a nedostatečná úroveň dostupných informací k této tematice ji přivedly ke spoluzaložení iniciativy Holky v kryptu

Iniciativa poukazuje na důležitost digitální bezpečnosti, vysvětluje fungování kryptoměn a vzdělala už přes 3 000 lidí.

Claire
McAllister

Claire je vedoucí iniciativy Environment of Peace ve Stockholmském mezinárodním institutu pro výzkum míru (SIPRI). Předtím strávila 12 let jako státní úřednice ve vládě Spojeného království. V roce 2018 vedla delegaci Spojeného království, která v Mezinárodní námořní organizaci sjednala globální dohodu o klimatu pro námořní dopravu. Následně dohlížela na realizaci vůbec prvního britského plánu čisté námořní dopravy (UK Clean Maritime Plan). Její zkušenosti zahrnují jednání v rámci EU, OSN i realizaci rozsáhlých infrastrukturních projektů a utváření domácí i mezinárodní politiky.

Martina
Břeňová

Martina je ředitelkou Nadace OSF, která podporuje demokracii a občanskou společnost v ČR a zemích střední Evropy. Celý život se zabývá filantropií podporující systémové změny a tématem inovativní spolupráce soukromého, občanského a veřejného sektoru.

Působila jako ředitelka pro programy a rozvoj soukromého Nadačního fondu Avast, kde se spolu s odborníky a státními institucemi podílela na vybudování programu Spolu až do konce. Ten systémově změnil paliativní péči v České republice. K tématu lidských práv, svobody a důstojnosti ji přivedl Václav Havel.

Adam
Ondráček

Adam je futurista a marketingový stratég. Dlouhodobě se věnuje predikcím společenských trendů, o kterých také přednáší a píše. Je zakladatelem disruptivního studia KONTRA, které se věnuje tvorbě značek, strategií a produktů.

Arizona
Muse

Modelka a konzultantka pro udržitelnost

Arizona je jedním z nejuznávanějších zastánců udržitelnosti v módním průmyslu. Posledních 12 let působí jako modelka a spolupracuje se značkami jako Prada, YSL a Chanel na jejich přehlídkách a kampaních. Kromě spolupráce s organizacemi jako Greenpeace, The Sustainable Angle a organizacemi OSN včetně UNDP, UNEP a UNFAO využívá svého vlivu také k získávání finančních prostředků pro svou charitativní organizaci DIRT, která pracuje na regeneraci půdy podporou hnutí biodynamického zemědělství. Podle svých vlastních měřítek Arizona netráví dostatek času v posilovně, věří na víly a vyloženě si užívá povídání o radikálních klimatických řešeních.

Doprovodný program

Stanislav
Abrahám

Stanislav Abrahám je zvukový umělec, hudebník a pedagog. Jeho vystoupení jsou kombinací elektronických ambientních zvuků a nahrávek, které doplňuje hrou na fujaru, gong či sundrum. Coby zvukový designér se podílí na tanečních představeních, filmech, rozhlasových pořadech a dalších audiovizuálních projektech. V současnosti působí jako zvukový designér v Českém Rozhlase a ve volném čase se věnuje muzikoterapeutické praxi.

Jakub
Nepraš

​Jakub Nepraš je multimediální umělec. Vystudoval nová média a monumentální tvorbu na pražské AVU a do své tvorby zahrnuje jak vědecké a filozofické znalosti, tak pocity a intuici. Kombinuje média a sochu, kdy s pomocí digitální technologie znázorňuje koloběh života, smrti a existence všeho kolem a nad námi. Jeho umění je znovunalezením původního a čistšího způsobu života i reflexí toho, jak moc se naše civilizace oddělila od přírody. Vedle uměleckých výstupů přetvořil svoji fascinaci přírodou a technologiemi do podoby pověstných komunitních večírků v korunách stromů.

Anatol
Svahilec

Anatol Svahilec je jedním z nejvýraznějších slamerů České republiky. Svoji kariéru zahájil roku 2014 a ve stejném roce získal titul mistra republiky. Jeho představení kombinují poezii, fyzické divadlo a podle Anatolových slov i tance sv. Víta se sokolskými sestavami. Od roku 2018 se žánru věnuje profesionálně a tvoří jak pevné neimprovizované slamové texty, tak improvizované výstupy. Svou slamovou tvorbu prezentoval mimo jiné v Belgii, Estonsku, Kanadě, USA nebo v Ghaně. Vydal autorský debutový sborník Emu mele maso, sbírku Přece se to nevyhodí a slamový sborník Motorové sáně. Je nadšeným wikipedistou a autorem cca 1 500 článků.

Libor
Mattuš

Libor Mattuš je certifikovaný neurojazykový kouč, zkušený biohacker, instruktor chladové terapie, autor stejnojmenné knihy (Chladová terapie, Bizbooks) a průvodce světem dýchání.

Působil tři roky jako tlumočník a lektor čínského jazyka se specializací na západní i východní medicínu. Nyní se specializuje hlavně na práci s firmami a korporacemi v oblastech stresu a energy managementu. Jeho dlouholetou vášní jsou asijské bojové systémy, které cvičí od 12 let a od 17 let je jejich instruktorem. 

Libor vás v rámci doprovodného programu provede dechovými technikami.