Program
2023

9:00

 • Příchod hostů
 • Komentovaná prohlídka budovy ČSOB – nutná registrace

9:45

 • Úvodní slovo

10:00

 • Martin Bursík
  • Power to the People
   Zdá se, že začínáme chápat roli obnovitelných zdrojů energie při záchraně hořící planety. Větrné a sluneční elektrárny se stanou společně s bateriemi hnacími silami dekarbonizace. Tepelná čerpadla ovládnou budovy. V osobní dopravě budou dominovat elektromobily. Aktivní spotřebitel bude sdílet jím vyrobenou a nevyužitou zelenou elektřinu na chalupě s vlastním bytem ve městě, se sousedem či příbuzným. Zkrátka: nastává éra demokratizace energetiky a zapojit se může každý.

 

 • Josef Dvořáček
  • Lokální zdroje potravin jako nezbytná součást budoucnosti
   Dnešní globalizovaný svět se promítl i do výroby a zpracování potravin. Postupně se z něho stal více chemický než potravinový „průmysl“. Jaká je budoucnost potravin a lze „výrobu potravin“ dělat v budoucnu zdravě a vrátit ji do regionů? Už dnes vidíme příklady toho, že jde podnikat i jinak. V podnikání nezáleží jen na tom kolik peněz vyděláme nebo jak se chováme k našim spolupracovníkům, zaměstnancům a dodavatelům, ale hlavně také na našem vztahu k půdě, k přírodě a krajině kolem nás. Aktuální situace globální klimatické změny nás jako jednotlivce mnohdy činí bezradnými. Co může dělat v dnešní době každý z nás? Možná chceme často změnit celý svět. Každý z nás může ale zásadně změnit místo, kde žije.

 

 • Emma Babáková
  • Vzdělávání bez budoucnosti?
   Vzdělání je v inflaci aneb titul vám úspěšnou kariéru nezaručí. Učebnice, sešity a memorování jsou už passé a dovednosti potřebné k životu v rámcovém vzdělávacím plánu nenajdete. Budoucnost a vývoj společnosti nabírá obrátek, ale systém zaostává a nestíhá s rozvojem krok. Vymřela snad u mladých láska k učení a poznávání? Co je to individuální vzdělávací plán? Jak transformovat vzdělávání? Je snadné kritizovat, vyjádřit nesouhlas a pouze školství odsuzovat. Jenže čas se krátí a my musíme jednat. Začněme myslet nejen v rámci školy a zapojme studenty do dění ve světě. Mladí jsou potřeba – a to úplně všude!

 

 • Arizona Muse
  • Turning fashion into a climate solution
   Říká se, že módní průmysl je hned po ropném a plynárenském průmyslu druhým největším znečišťovatelem životního prostředí. Mohl by mít však také pozitivní dopad na naši planetu a lidstvo? Módní průmysl má velký potenciál stát se v budoucnu naším druhým největším řešením klimatických problémů. Co je třeba pro to udělat?

11:15

 • Coffee break
 • Komentovaná prohlídka budovy ČSOB – nutná registrace

11:45

 • Kulturní program: Stanislav Abrahám
  • Gongová lázeň

 

 • Jan Kulveit
  • Jak sladit vývoj umělé inteligence s lidskými hodnotami?
   V mnoha oblastech umělá inteligence (AI) dlouhodobě překoná lidskou. Této fázi bude předcházet „období kyborgů“, kdy se pro týmy lidí a umělou inteligenci otevřou nové možnosti myšlení a schopností. Toto období bude mít zásadní význam pro utváření vztahu mezi lidmi a umělou inteligencí, kdy bude potřeba najít způsob, jak dosáhnout jejího sladění s lidskými hodnotami. Pokud se nám to nepovede, bude růst moci AI naopak největší hrozbou pro dlouhodobý rozvoj lidstva.

 

 • Claire McAllister
  • Globální bezpečnost a její mnohé definice
   Svět čelí řadě akutních krizí – ekologické, klimatické a také bezpečnostní. Jak jsou tyto krize vzájemně propojeny a jaká nová a komplexní rizika společně tyto krize pro společnost představují? K jejich řešení je potřeba změnit náš přístup a přestat je vnímat odděleně. Tváří v tvář těmto propleteným krizím je také potřeba nastavit legislativní rámec pro jejich souběžnou podporu, kdy bezpečnostní politika půjde ruku v ruce s posilováním lidských práv, kdy budování míru bude úzce spojené s řešeními klimatické změny na lokální úrovni a kdy armáda přestane být v našem vnímání jediný nástroj k dosažení globální bezpečnosti.

 

 • Kamila Němečková
  • Spiritualita a rozvoj nemateriálních hodnot v 21. století
   Globální krize, kterou zažíváme, je také důsledkem jednostranné orientace západní kultury na rozumový přístup k poznání a na materiální a technologický růst. Materialistické newtonovsko-karteziánské paradigma, tedy soubor předpokladů, ze kterých vycházela moderní věda, zastaralo a naší kultuře a životu samému přestalo sloužit. Na úrovni společnosti trpíme traumatem z vytěsněné spirituality, ke které patří i oblast hodnot a smyslu, a tak žijeme ve formách, které pro nás nejsou zdravé. Stojíme před velkou výzvou, která se neobejde bez změny ve vědě a v celé společnosti. Potřebujeme novou mapu a kosmologii pro 21. století. Jaké jsou její základní ingredience? A proč by to celé mělo fungovat?

13:00

 • Obědová pauza

14:10

 • Kulturní program: Anatol Svahilec
  • Slam Poetry

 • Petra Masopust Šachová
  • Restorativní justice: spravedlnost z očí do očí
   Restorativní justice svým nastavením překonává staré paradigma, které cílí primárně na nalezení a potrestání pachatele. Spokojíme se s tím nebo jako společnost chceme, aby systém vedl k naplnění potřeb lidí, jejichž životy byly zasaženy trestným činem a přispíval tak k jejich uzdravení? Stačí nám někomu uložit trest a poslat viníka za zdi věznice nebo usilujeme o to, aby pochopil, co svým činem způsobil? Restorativní justice dává procesu nalézání spravedlnosti hlubší smysl a rozměr a vede k proměně trestněprávního systému jako celku.

 • Jeremy Druker
  • The Power of the Positive
   V době, kdy svět čelí zdánlivě nepřetržitému proudu tragédií (COVID, teroristické útoky, válka) vypínáme zprávy. Cítíme se deprimovaní, bezmocní, přemožení zoufalstvím. Naprostá většina novinářů byla vedena k tomu aby pouze upozorňovali na problémy. Tato funkce žurnalistiky je nezbytná, ale netvoří její celkový obraz: nestačí vědět, co je špatně. Aby lidé mohli jednat a více se angažovat ve společnosti, potřebují vědět, jak se s problémy vypořádávají ostatní a co skutečně funguje.
   Média musí poskytnout přístup ke zprávám, které lidem ukazují, že mají možnost vytvářet skutečný dopad a budovat spravedlivější a udržitelnější svět. Je potřeba zapojit tzv. Solutions journalism a nabídnout východiska.

 • Kristina Höschlová
  • Medicína budoucnosti – od invazivity ke vnímavosti
   Naše pacienty můžeme léčit pouze prostředky, kterým oni sami důvěřují. Svět se mění a s ním i lidské hodnoty, víra a priority. Aby západní medicína neztratila důvěru svých pacientů, bude třeba zjemnit vnímavost a přizpůsobit léčbu jejich hodnotách. Jaký by mohl být její směr pro několik následujících desetiletí?

15:15

 • Coffee break

15:45

 • Kulturní program: Libor Mattuš
  • dechová cvičení

 

 • Adam Ondráček
  • Co když je krize jen změnou, na kterou nechceme přistoupit?
   Jestli byla na začátku 20. století vaše budoucnost jistá a pevná jako špalek dřeva, dnes je spíše pilinami. Tempo změn se exponenciálně zrychlovalo celé 20. století až jsme dosáhli tekuté doby. A pokud chceme tuto nekončící krizi coby lidstvo přežít, musíme se naučit jednu věc: praktikovat empatii. Napříč firmami, vládami, městy a dalšími lidskými společenstvími. Musíme přijmou tuto dobu s pochopením, naučit se opět učit a vstupovat do diskuzí s tím, že nejsme těmi nejchytřejšími v místnosti. Přiznat, že jsme se mýlili.

 

 • Tereza Starostová
  • Proč (správně) nechápeme kryptoměny?
   Většina z nás slyší o kryptoměnách jen v kontextu ceny nebo hackerských útoků. Jaký problém ale kryptoměny řeší? Jak díky nim můžeme změnit pohled na to, co doopravdy vlastníme? A jak křehká je naše důvěra, kterou vkládáme do společností spravujících naše nejcitlivější data?

 

 • Jakub Zelený
  • Ekologie a ekonomie – dvě strany jedné mince
   Od ekonomů a politiků slyšíme, že ekologie je luxus, který si nemůžeme dovolit. Opak je pravdou. Zdrojem veškerého bohatství je biosféra, konkrétně její schopnost vázat sluneční záření do ekonomicky hodnotných statků (např. jídlo, dřevo, palivo). Ze satelitního měření víme, že lidé tuto schopnost systematicky ničí a tím snižují i produkci zpeněžitelných statků. Paradoxem je, že ekonomové vydávají úbytek přírodního kapitálu za ekonomický růst. Hospodářské ukazatele jako HDP totiž reprezentují množství zdrojů, které byly spotřebovány, zatímco schopnost ekosystémů produkovat ekonomické statky dramaticky klesá.
 

17:00

 • Pauza

17:30

 • Martina Breňová
  • Systémová změna života a smrti
   Jak filantropie může ovlivnit systémovou změnu v paliativní péči, která ovlivňuje náš život a smrt a formuje nás jako jednotlivce i společnost? Systémové změny nikdo nedosáhne sám. Je podstatné vytvořit rovné partnerství mezi soukromým sektorem, státem a odborníky. Za každou institucí stojí konkrétní lidé a je důležité, aby si vybudovali vzájemnou důvěru a měli společnou vizi. Zlomovým momentem se stal rozvoj paliativních týmů ve dvaceti českých nemocnicích, které ukázaly cestu ostatním zdravotníkům. Díky tomu tak více lidí dostane komplexní péči na konci života a může se svobodně rozhodnout, jak chce zemřít. Moment umírání je o lidském doteku ve správný čas. Tento moment ovlivní i všechny, kteří tu zůstanou a žijí dál své životy. Ale co když přijde něco, s čím nikdo nepočítá a co lidský dotek neumožňuje? Například pandemie nemoci Covid-19?

 

 • Dirk Vansintjan
  • The power is in our hands
   Válka na Ukrajině, vysoké ceny energií, ekonomické dopady klimatické změny. Naše peněženky i jistoty se v poslední době ztenčují a my, obyčejní lidé, s tím nemůžeme nic dělat. Nebo ano? Co kdyby existoval způsob, jak můžeme vzít energetickou transformaci do vlastních rukou? Způsob, se kterým lze vybudovat silnější a odolnější místní komunity a ekonomiky a snížit nerovnosti mezi venkovskými a městskými oblastmi, Severem a Jihem, současnými a budoucími generacemi?

 

 • Martin Jan Stránský
  • Vzestup a pád lidské mysli
   Poprvé za dobu naší existence převzal způsob, jakým my lidé myslíme a komunikujeme, nový vynález. A tak jsme se vydali na cestu, která aktivně vykolejuje mnoho našich neurologických schopností, transformuje náš mozek tak, že mění to, kým jsme, a ohrožuje samotnou naši existenci.  Dr. Stránský ve své přednášce nastíní, jakým způsobem lidský mozek myslí a učí se a, a poskytne přesvědčivé neurologické důkazy o tom, jak digitální technologie mění naši společnost i naše neurologické schopnosti k horšímu.

18:15

 • Závěrečné slovo

18:30

 • Networking

Změna programu vyhrazena