Skip to content

19. – 20. června 2021

Probíhající zdravotní a ekonomická krize nám připomíná důležitý fakt: v dnešním globalizovaném světě jsme všichni vzájemně propojeni, jsme součástí stejného křehkého systému, závislí jeden na druhém a na přírodě, která nás obklopuje. 

Countdown je globální iniciativa organizace TED, jejímž záměrem je urychlit řešení klimatické krize a najít způsoby, jak co nejrychleji přejít do světa s nulovými emisemi.

V rámci této iniciativy se budou v roce 2020 a 2021 koordinovaně po celém světě konat akce s cílem předvést inovativní řešení, dát prostor nápadům a inspirovat k akci na lokální úrovni.

Iniciativy se budou po celém světě účastnit různé neziskové organizace, vzdělávací instituce, zástupci veřejné správy a další aktéři aktivní v oblasti řešení klimatické změny. 

Účelem setkání je propojit experty napříč obory a otevřít tak vzájemný dialog, který povede k hledání těch nejúčinnějších řešení klimatické krize a jejich efektivní a rychlé implementaci pomocí vzájemné spolupráce všech zúčastněných stran. 

TEDxNárodní si klade za cíl adresovat pět základních vzájemně propojených oblastí a jejich prostřednictvím vyvinout plán pro čistší a udržitelnější budoucnost.

Energetika

jak rychle je možné přejít na 100% obnovitelnou energii?

Doprava

jak vypadá čistá budoucnost přepravy zboží a osob?

Materiály

jak můžeme inovativně změnit běžné věci okolo nás?

Potraviny

jak podnítit celosvětovou změnu vedoucí k udržitelnějším potravinovým systémům?

Příroda

jak ochránit a zregenerovat ekosystémy naší planety?

Řečníci

Petr Rokůsek

Petr Rokůsek

Petr Rokůsek je vizionář v oblasti udržitelné ekonomiky a moderní energetiky. Svým dlouholetým podnikáním ukazuje, jak lze chytře spojovat přírodu a technologie. V roce 2008 založil akciovou společnost Nano Energies, která prostřednictvím tří divizí udržitelně obchoduje s elektřinou a přináší tak firmám i běžným uživatelům možnost efektivně a odpovědně nakládat s elektrickou energií. S týmem expertů se aktuálně zaměřuje na výzkum a testování možností sdílení elektřiny a agregování energetické flexibility.

Zdeňka Voštová

Zdeňka Voštová

Zdeňka Voštová je psychoterapeutka a mediátorka. Mezi její specializace patří poskytování emocionální podpory lidem, na které doléhá tíha environmentální krize. Pravidelně na toto téma pořádá přednášky a prožitkové workshopy pro lidi aktivní v environmentálních hnutích i pro širokou veřejnost. Při své práci čerpá z Gestalt psychoterapie, práce obnovující spojení od hlubinné ekoložky Joanny Macy a mindfulness. Věří, že emocím a vnitřnímu světu lidí je třeba věnovat péči a pozornost stejně tak jako velkým systémovým změnám a že jedno od druhého nelze zcela oddělit.

ondras_pribyla

Ondráš Přibyla

Ondráš Přibyla je zakladatel a lídr projektu Fakta o klimatu. Vystudoval teoretickou fyziku, ale pak přehodil výhybku a místo vědecké kariéry se začal věnovat komunikaci. Nejdřív působil jako popularizátor a lektor na Masarykově Univerzitě v Brně, později rozšířil svou doménu o metodiku Nenásilné komunikace, mediaci konfliktů a práci s komunikační kulturou v organizacích. V projektu Fakta o klimatu, který získal cenu za komunikaci globální změny klimatu, spolu se svým týmem vytvářejí vizualizace dostupných dat o změně klimatu a možných řešení.

Eva Balounová

Eva Balounová

Eva Balounová je právnička zabývající se klimatickým právem a právem životního prostředí. Po obhájení disertační práce věnující se Pařížské dohodě a navazující klimatické politice EU začala pracovat jako výzkumnice Centra pro klimatické právo a udržitelnost v Ústavu státu a práva AV ČR. Působí také jako odborná konzultantka v Parlamentním institutu. V současnosti se zajímá zejména o klimatickou litigaci a postavení žen a dětí v ochraně klimatu.

kopecky

Vojtěch Kotecký

Vojtěch Kotecký je český zoolog, publicista a ochránce životního prostředí. V současnosti pracuje jako analytik v think-tanku Glopolis. V minulosti mj. zastával funkci programového ředitele v občanském sdružení Hnutí DUHA. Je členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj a Rady surovinové politiky ministerstva průmyslu a předsedal také mezinárodní federaci ekologických organizací Friends of the Earth Europe. Publikoval řadu článků týkajících se ochrany přírody a ekologické politiky a za svůj přínos veřejné debatě o životním prostředí získal Cenu ministra životního prostředí.

tomas_jungwirth

Tomáš Jungwirth

Tomáš Jungwirth je analytikem a lobbistou za věci veřejného zájmu. Založil a vede klimatický tým Asociace pro mezinárodní otázky – AMO, který do stále nepříliš otevřené české debaty vnáší nová témata a úhly pohledu. Zajímají ho velké dekarbonizační scénáře a civilizační udržitelnost v širokém smyslu slova. Působí také v Centru pro dopravu a energetiku, kde zkoumá cesty, jak motivovat města a obce k dlouhodobému řešení klimatu a energetiky.

Eliška Knotková

Eliška Knotková

Eliška Knotková v současnosti působí v Balance is Motion, kde se věnuje propojování designu s analytickým přístupem k environmentálním výzvám. Dlouhodobě se zabývá inovativními materiály a pomáhá klientům napříč odvětvími nacházet vhodná materiálová řešení s ohledem na životní cyklus produktu. Jako lektorka a konzultantka působila v centru pro inovativní materiály matériO Prague. Stojí za nápadem a organizací mezinárodní konference Sketch the change!, zaměřené na cirkulární ekonomiku v designu, módě a architektuře.

Michal Nekvasil

Michal Nekvasil

Michal Nekvasil momentálně pracuje v Evropské komisi jako specialista na adaptaci na změnu klimatu. Jako poradce pro otázky klimatické změny a jejich dopadů má dlouholeté zkušenosti s prací v delegaci Evropské unie v Nikaragui a Georgii, kde po dobu 8 let dohlížel na více než 200 vládních i nevládních projektů zaměřených na změnu klimatu, energetiku, životní prostředí (ochrana biodiverzity, vodní hospodářství, lesnictví), nakládání s odpady, snižování rizika katastrof, dopravu a rozvoj venkova, pitné vody a kanalizace, cestovního ruchu, bezpečnosti a lidských práv.

blaha

Jaromír Bláha

Jaromír Bláha je expert na ochranu lesů a divoké přírody v Hnutí Duha. V letech 1999 a 2008 obdržel od slovenské Nadácie Zelená nádej středoevropskou Cenu za lesoochranársky čin roka, v roce 2000 Haas-Lechnerovu cenu v Německu a v roce 2003 cenu Přátel přírody. Zejména díky jeho práci obdrželo Hnutí DUHA v roce 2014 prestižní cenu za ochranu přírody Euronatur, v roce 2016 pak získal cenu Josefa Vavrouška.

Lenka Podjuklová

Lenka Podjuklová

Lenka miluje přírodu a je ochránkyní životního prostředí. Vystudovala experimentální biologii a momentálně pracuje jako Research innovation manager. Pomáhá poznatky přenášet do praxe, propojuje výzkumné organizace s business sektorem a aktivně rozvíjí inovační prostředí. Má dlouholeté zkušenosti v oboru přírodních věd, kde dohlížela na několik projektů zaměřených na udržitelnost, změnu klimatu, rozvoj venkova a životní prostředí. Ve volném čase pomáhá vést projekt GoDanuBio věnující se bioekonomice a rozvoji venkovských oblastí. Jako bývalé tenistce ji zůstala vytrvalost a vášeň, kterou propisuje do své práce.

sedlak

Martin Sedlák

Martin Sedlák v současnosti působí na pozici programového ředitele Svazu moderní energetiky. V prostředí moderní energetiky se pohybuje již více než deset let. Spolupracuje také s Aliancí pro energetickou soběstačnost, nezávislým sdružením komentujícím vývoj české i evropské energetiky, a je spoluzakladatelem zpravodajského portálu Obnovitelně.cz.

Jana_Maussen_foto

Jana Maussen

Ekonomka a absolventka Harvard University. Pracovala jak v privátním, tak státním i neziskovém sektoru, na finančních trzích, ale i na projektech podpory podnikání pomocí zaměstnanecké participace a veřejných politik udržitelného rozvoje. V současné době se v Centru pro energetiku a dopravu podílí na monitorování procesů tvorby EU fondů a díky občanské participaci usiluje o co největší vynaložení prostředků na tranformaci energetiky a dekarbonizaci exportních kreditních agentur.

Jaromír Marušinec

Jaromír Marušinec

Jaromír Marušinec je expert v oblasti elektromobility a její průkopník v České republice. Je zakladatelem a předsedou Asociace elektromobilového průmyslu. Stojí za první českou nabíjecí stanicí na dálnici D1 Vystrkov u Humpolce a je mj. také zakladatelem prvního českého elektro carsharingu, editorem seznamu nabíjecích stanic v ČR a statistiky elektromobilů v ČR a členem Výboru pro udržitelnou dopravu Vlády ČR.

P1280046 (2)

Michaela Pixová

Michaela Pixová se jako kritická sociální geografka zabývá společensko-prostorovými tématy souvisejícími se sociální a environmentální spravedlností a udržitelností. Působí jako výzkumnice, aktivistka, publicistka, i vysokoškolská učitelka. Na University of New York v Praze vyučuje předmět zaměřený na komplexní souvislosti mezi fungováním moderní lidské civilizace s aktuální environmentální a klimatickou krizí a jejím globálním rozměrem.

mika

Alois Míka

Alois Míka je expertem v oblasti energetiky. V současnosti zastává funkci seniorního experta pro energetiku v ČSOB Advisory. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti energetiky a vedl řadu projektů v jaderné energetice, elektroenergetice, plynárenství a v oblasti zpracování ropy. Působil jako generální ředitel společnosti EPIC a.s. a byl členem statutárních orgánů řady společností.

bystiansky

Václav Bystriánský

Václav Bystrianský v minulosti několik let vedl mezinárodní vzdělávací program Horizon Hydrogen Grand Prix, který umožnuje studentům na středních školách po celém světě konstruovat vlastní vodíkové závodní autíčka. V současnosti je výzkumníkem v ORLEN UniCRE, kde se mj. věnuje způsobům výroby tzv. zeleného vodíku vhodným v podmínkách ČR. Je rovněž jedním z členů představenstva České vodíkové platformy – HYTEP, která si klade za cíl informovat a spojovat zájemce o vodíkové technologie ať už z řad průmyslu či široké veřejnosti.

strejcova

Anna Strejcová

Anna vystudovala žurnalistiku a mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Nyní se zabývá řízením chodu spolku Zachraň jídlo, který pořádá informační kampaně a happeningy, na nichž edukuje o způsobech jak neplýtvat jídlem.Toho se podle statistik celosvětově vyhodí až třetina. Kormidlu spolku se Anna chopila hned po úspešně koordinaci jeho prvního happeningu Hostina pro tisíc.

prachar

Jirka Prachař

Jirka Prachař je vedoucí programu Farmářská škola, jehož cílem je “vypěstovat” u nás více ekologických a biodynamických zemědělců. Jiří sám strávil šest let na ekologických farmách v Německu, v rámci místního vzdělávacího systému, kde následně i sám vyučoval. Bohaté zkušenosti z Německa, ale i dalších zemí, kde tento praktický vzdělávací model již léta funguje, zúročuje při rozjezdu unikátní Farmářské školy v naší republice.

valeska

Jan Valeška

Jan Valeška je průkopníkem komunitou podporovaného a udržitelného zemědělství. Je zakladatelem a členem správní rady Nadace pro půdu, spolupracuje s mnoha organizacemi podporujícími rozvoj místního, ekologického zemědělství založeného na potravinové suverenitě. Stál také u vzniku bedýnkového systému a farmářských trhů v ČR.

pokorna

Radka Pokorná

Radka Pokorná v současné době vede společensky prospěšný podnik Kokoza, kde se zaměřuje na udržitelný rozvoj měst skrze městské pěstování a kompostování. V oblasti udržitelnosti se pohybuje od roku 2006, byla odbornou garantkou Fóra pro udržitelné podnikání. Je autorkou metodiky zakládání komunitních zahrad, spolu s kolegy napsala knihu Pěstujeme ve městě. Za autorství několika sociálních inovací byla oceněna i cenou Via Bona.

Eva Čermáková

Eva Čermáková

Eva pracuje v neziskové organizaci PRO-BIO LIGA, která své aktivity v oblasti ekologického zeměděství propaguje pod značkou Lovime.bio. Podílí se na realizaci osvětových aktivit, které pomáhají lidem najít cestu ke kvalitnímu, lokálnímu jídlu za rozumnou cenu. Eva společně s kolegyní Martinou Opočenskou představí praktického průvodce farmářským trhem, díky kterému se naučíte rozeznat překupníka od poctivého farmáře-srdcaře a vaše nákupy na trzích dostanou nový rozměr.

Stepan Vaschkevich

Stepan Vashkevich

Stepan je specialista na cirkulární ekonomiku a cirkularitu v textilním průmyslu. Pracuje v Institutu Cirkulární Ekonomiky, kde se věnuje analýzám materiálových toků a poradenství v oblasti aplikace principů cirkulární ekonomiky pro firmy a jiné instituce. Zabývá se také výzkumem a osvětou. Mimo jiné se věnuje i redaktorské práci – v minulosti vedl zpravodajský web Zajimej.se.

Žaneta Gregorová

Žaneta Gregorová

Žaneta Gregorová vystudovala žurnalistiku a environmentální studia. Roky se jako vedoucí věnovala rozvoji fundraisingu, komunikace a engagementu v Hnutí DUHA s cílem dosáhnout změny pravidel v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. Dnes se, stále jako členka klimatického hnutí, věnuje v německé nadaci Heinrich Böll Stiftung spolupráci s těmi, kteří informují o dopadech změny klimatu a přinášejí skutečná řešení pro klimatickou krizi na místní i celostátní úrovni. Píše do časopisu Sedmá generace.

Jakub Maščuch

Jakub Maščuch

Jakub Maščuch je vedoucím Laboratoře organických Rankinových cyklů a jejich aplikací a zástupce vedoucího oddělení Energetických systémů budov v Univerzitním centru energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT v Praze. V rámci doktorandského na studia se věnoval decentralizované energetice. Aktuálně se soustředí zejména na komercializaci technologie ORC a posílení spolupráce soukromých společností s ČVUT UCEEB v oblasti smluvního výzkumu.

Vojtěch Benedikt

Vojtěch Benedikt

Vojtěch Benedikt se věnuje rozvoji a revitalizaci měst s ohledem na udržitelný rozvoj a dopravu. Během pěti let práce v zahraničí (Velká Británie, Švédsko) byl součástí multidisciplinárních týmů při návrzích i realizaci projektů transformací historických městských center či návrhu zcela nových městských celků na zelené louce. V současné době pracuje jako odborník v oblasti udržitelné dopravy pro hl. město Prahu v její příspěvkové organizaci IPR.

P1120105_u-2

Veronika Nováčková

Veronika Nováčková je ředitelkou neziskové organizace Bezobalu. Vystupuje v médiích, na přednáškách i workshopech, kde hovoří o tom, jak minimalizovat vznik odpadů, žít udržitelně a nakupovat vědomě. V přednáškách propojuje vlastní každodenní zkušenosti se znalostí širšího kontextu a množstvím souvisejících témat, jako je ekologické zemědělství, nakládání s odpady nebo výroba domácí kosmetiky či drogerie. Za neziskovou organizaci se podílí na vzniku asociace sdružující bezobalové obchody v Česku.

Karel Goláň

Karel Goláň

Karel Goláň je architektem, který hledá udržitelnou budoucnost architektury. Jeho snem není jen navrhnout budovu, ale najít procesy a metody, jak udržitelné budovy či města mohou vznikat a přinášet radost. Spoluzaložil architektonické studio crea_tura, které uvádí principy udržitelnosti a cirkulární ekonomiky do praxe. Je také externím expertem na udržitelné stavebnictví v Institutu cirkulární ekonomiky a CIRA Advisory. V rámci doktorského studia na Fakultě architektury ČVUT se věnuje komplexnímu výzkumu budoucnosti udržitelné architektury.

Radek Hušek

Radek Hušek

Radek spoluzaložil food startup Sens, který vyrábí maximálně udržitelné jídlo s minimálním dopadem na životní prostředí. Vlastní největší cvrččí farmu na světě, kde produkují udržitelný cvrččí protein. Ten přidávají do arašídových protein tyčinek, čokoládového šejku nebo bezlepkových těstovin. Cvrččí protein prodávají v Evropě i v Asii. Důvěru projektu projevili prestižní investiční fondy nebo světový šampion v lezení Adam Ondra.

Tomáš Hajzler

Tomáš Hajzler

Tomáš Hajzler se profesně věnuje tématu práce a budoucnosti podnikání. Do Česka přinesl hnutí Svoboda v práci, koncepci svobodné firmy, a spoluzaložil společenství organizací Slušná firma a PeopleComm, které vede s vizí nejekologičtějšího evropského nakladatelství, to vše s cílem přispět ke změně způsobu, jakým se v Česku a na Slovensku podniká a pracuje. O tématech nové práce, budoucnosti podnikání, výchovy, vzdělávání a místně ukotveného zodpovědného života píše a přednáší od roku 2007.

Jan Zeman

Jan Zeman

Jan Zeman je intuitivní podnikatel, vizionář, majitel firmy Biopekárna Zemanka, mentor a propagátor udržitelného podnikání. Vybudoval od nuly úspěšnou firmu založenou na hodnotách a podporující rozvoj ekologického zemědělství. Velký propagátor inovací a cirkulární ekonomiky. Zemanka již 15 let kombinuje tradiční postupy a inovace, které v sektoru potravinářství nejsou obvyklé a naplňuje vizi, že udržitelnost a sociální odpovědnost mohou být v souladu s ekonomickou ziskovostí.

PhotoRoom_20210616_143759

Jiří Helán

Jiří Helán je právní inovátor, předseda správní rady Změny k lepšímu, propagátor cirkulárního zadávání, spoluautor praktického průvodce Jak na cirkulární veřejné zakázky nebo první právní počítačové hry, vedoucí partner KROUPAHELÁN - regionální právnické firmy roku 2020.

Michaela Nedvědová-2

Michaela Nedvědová

Michaela Nedvědová si po dokončení studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy doplnila pedagogické vzdělávání a změnila svoje původní profesní zaměření. Nyní pracuje v nevládní organizaci Greenpeace ČR, kde má za úkol spojovat ochranu životního prostředí a oblast vzdělávání. Její práce zahrnuje vytváření metodik lekcí, školení lektorek a lektorů, spolupráci se školami, ale také vedení projektu Akademie Greenpeace pro širokou veřejnost. Snaží se motivovat společnost, hlavně mladé lidi k udržitelnému životnímu stylu a aktivnímu občanství.

IMG_8738--2

Kristina Zindulková

Kristina se zabývá otázkou, jak dekarbonizovat českou ekonomiku a přitom zamezit negativním sociálním dopadům v uhelných regionech. Je součástí klimatického výzkumného týmu Asociace pro mezinárodní otázky, spolupracuje s Centrem pro dopravu a energetiku. K těmto tématům ji přivedlo studium environmentalistiky a veřejné ekonomie na Masarykově univerzitě a v Kanadě, vedení simulace Environmentálního shromáždění OSN pro středoškoláky, práce na Ministerstvu zahraničních věcí i účast na výzkumu v horských lesích.

cyril_klepek

Cyril Klepek

Cyril Klepek je propagátorem cirkulární ekonomiky odpadových materiálů a zakladatel a CEO internetové burzy druhotných surovin Cyrkl. Věří v pozitivní sílu nových kruhových inovativních procesů, udržitelného podnikání a technologií. V minulosti pracoval také jako projektový manažer inovací v oblastech automobilového průmyslu, HR, IT a technologie, financí a e-commerce.

Gábi

Gabriela Teissing

Gabriela Teissing je Ing. přes čísla (VŠE) a má blízko k filmu. Z doby, kdy hrála za ČR golf ji zůstaly vztah k přírodě, soutěživost a tvrdý odpal. Vedla Havas Digital Prague a globální transformační agenturu Hercules. Založila vlastní agenturu Rebel & Glory a trikové studio Dazzle Pictures. Dva roky patřila k boardu České inovace na podporu kreativních nápadů. Jako Group COO a CFO evropského Company Builderu Creative Dock silně podporuje ekologické projekty a rovnost pohlaví.

Radovan Burkovič

Radovan Burkovič

Radovan Burkovič je systémový inženýr, odborník a popularizátor elektromobility, certifikovaný fotovoltaický expert, publikuje na hybrid.cz. Přednáší na seminářích a konferencích, vystupuje v médiích a koordinuje akce na podporu elektromobility a OZE. S manželkou má web zivotnazeleno.cz, kde prakticky ukazují jak lze žít udržitelně v běžném rodinném domě s menší zahradou na předměstí.

paskova

Anna Pasková

Anna Pasková působí od roku 2018 jako ředitelka odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje na Ministerstvu životního prostředí. Vystudovala Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy a Environmentální bezpečnosti na Univerzitě OSN. Na MŽP působí již deset let a je zodpovědná za koordinaci implementace významných národních koncepcí, jako Strategický rámec udržitelného rozvoje Česká republika 2030, Státní politika životního prostředí ČR a Národní akční plán adaptace na změnu klimatu. Dále do její gesce spadají hodnotící publikace o stavu životního prostředí a udržitelném rozvoji, témata čisté mobility nebo světelného znečištění.

Hynek Sochor

Hynek Sochor

Zakladatel zeleného investičního akcelerátoru a VC společnosti Soulmates Ventures. V byznysu se pohybuje od 18 let, kdy vydělal první milion. Ve 30 letech jeho majetek přesáhl 20 milionů dolarů. V roce 2012 založil EnviPortal a.s. usilující o vybudování informačního portálu pro MŽP ČR. Má za sebou několik úspěšných exitů a v současné době se v Soulmates Ventures se zabývá rychlejším zaváděním udržitelných inovací do praxe.

Jitka Vrtalová

Jitka Vrtalová

Jitka Vrtalová nastoupila původně jako stavební inženýrka do skandinávské stavební firmy. Dnes překládá informace z vědeckého světa do praktického každodenního života. Ve spolku Partnerství pro městskou mobilitu má na starosti komunikaci a pravidelně přispívá na portály dobramesta.cz, akademiemobility.cz a citychangers.eu. Neúnavně také sbírá příklady z českých i zahraničních měst, která se postupně vydávají na cestu k vyšší udržitelnosti.

Martin Srb

Martin Srb

Martin Srb pracuje jako hlavní technolog v Pražských vodovodech a kanalizacích. Se svým týmem pomáhá zajistit, abychom získali kvalitní pitnou vodu a v co nejlepším stavu ji vrátili do přírody. Podílí se na řadě výzkumných projektů týkajících se recyklace vody, odstraňování mikropolutantů nebo snižování emisí ve vodním hospodářství. Je členem výboru Asociace pro vodu ČR, kterou zastupuje také v IWA a EWA. V IWA je členem pracovní skupiny pro monitoring emisí skleníkových plynů. Za své dobrovolné aktivity získal dvakrát cenu Křesadlo.

Promítání přednášek

z celosvětové iniciativy Countdown

Christiana Figueres

Christiana Figueres

Johan Rockström

Johan Rockström

Carlos Moreno

Carlos Moreno

Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen

David Lemmy

David Lemmy

Angel Hsu

Angel Hsu

Tom Schuler

Tom Schuler

Prince William

Prince William

Rebecca Henderson

Rebecca Henderson

Roman Krznaric

Roman Krznaric

Tom Crowther

Tom Crowther

Stephen Wilkes

Stephen Wilkes

Myles Allen

Myles Allen

John Doerr a Hal Harvey

John Doerr a Hal Harvey

Program

9:15

Úvodní slovo: Martin Vasquez + Katka Boušková: o TEDx konferenci 

10:00

1. TÉMA: Příroda

11:15

coffee break

11:45

2. TÉMA: Energetika

13:00

obědová pauza

14:15

3. TÉMA: Potraviny, Zemědělství

15:15

coffee break

16:00

4. TÉMA: Doprava

17:15

coffee break

17:45

5. TÉMA: Materiály

19:00

Závěrečné slovo

Změny v programu vyhrazeny.

Vstupenky

601-985-7959
@artbees
601-985-7959

Prezenční vstupné 1 890 Kč* // Student 500 Kč

*Omezeno počtem 400ks. Součástí vstupenky na online přenos je i záznam z akce přístupný po dobu 2 měsíců po akci.

Online přenos 599 Kč*

*Součástí vstupenky na online přenos je i záznam z akce přístupný po dobu 2 měsíců po akci

Místo:
Praha

Národní galerie Praha – Veletržní palác

O TEDu

TEDx je lokální, nezávislé, neziskové, dobrovolníky organizované setkání založené na principu světoznámé konference TED na základě licence, kterou TED organizátorům bezplatně uděluje. Jeho cílem je sdílet myšlenky hodné šíření, rozpoutávat debatu, propojovat, inspirovat a informovat v rámci lokální komunity. Písmeno „x“ v názvu konference vyjadřuje nezávislost lokálně organizovaných setkání, které nabízejí prostor místním řečníkům. 

 TED (Technology, Entertainment & Design) je globální nadace věnovaná “myšlenkám hodným šíření” působící od roku 1984. V současné době zahrnuje mezioborové konference TED, TEDGlobal, TEDYouth, TEDWomen, výroční cenu TEDPrize, živé vysílání, rozsáhlý videoarchiv přednášek otitulkovaných dobrovolníky v desítkách národních jazyků, po celém světě organizované nezávislé (licencované) konference TEDx a další komunikační kanály.

Partneři akce

Generální partner

Záštity

Akce se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí.

Partneři

NGP-lg_CZ-01
Creative Dock
soulmatesventures
Sens_RGB_brand elements-04
Biopekárna Zemanka
Live4K
logo_zmena_BW_inv

Tým

119213652_1014318929006320_2709935352943829687_n

Matěj Prokop

Hlavní koordinátor
65584066_2231610496888345_4164028844249972736_o (1)

Vladimír Dolejš

Produkční
dáša

Dagmar Civišová

Onsite Event manager
1

Nikola Lörinczová

Media relations
2

Pavla Umlaufová

Media relations
Výstřižek

Martin Vasquez

Příprava řečníků
Katka Boušková

Kateřina Boušková

Moderátorka
miroslav_kaska

Miroslav Kaška

Social media Ads
Zuzana Motyková

Zuzana Motyková

Social media + Copywriting
Ondřej Chlupáček

Ondřej Chlupáček

Social media & Comms
1547387377427-2

Erika Vynáhlovská

Social media & Comms
Šimon Halamásek

Šimon Halamásek

Design
83320781_10206341174965949_1794385517488373760_o

Filip Aura

Design web
Radovan Moser

Radovan Moser

Camera + Livestream

Kontakt