Skip to content

15. – 16. května 2021

Probíhající zdravotní a ekonomická krize nám připomíná důležitý fakt: v dnešním globalizovaném světě jsme všichni vzájemně propojeni, jsme součástí stejného křehkého systému, závislí jeden na druhém a na přírodě, která nás obklopuje. 

Countdown je globální iniciativa organizace TED, jejímž záměrem je urychlit řešení klimatické krize a najít způsoby, jak co nejrychleji přejít do světa s nulovými emisemi.

V rámci této iniciativy se budou v roce 2020 a 2021 koordinovaně po celém světě konat akce s cílem předvést inovativní řešení, dát prostor nápadům a inspirovat k akci na lokální úrovni.

Jedná se o setkání různých formátů, která však ve svém jádru používají model a pravidla konferencí TED. Iniciativy se budou po celém světě účastnit různé neziskové organizace, vzdělávací instituce, zástupci veřejné správy a další aktéři aktivní v oblasti řešení klimatické změny. 

Účelem setkání je propojit experty napříč obory a otevřít tak vzájemný dialog, který povede k hledání těch nejúčinnějších řešení klimatické krize a jejich efektivní a rychlé implementaci pomocí vzájemné spolupráce všech zúčastněných stran. 

TEDxNárodní si klade za cíl adresovat pět základních vzájemně propojených oblastí a jejich prostřednictvím vyvinout plán pro čistší a udržitelnější budoucnost.

Energetika

jak rychle je možné přejít na 100% obnovitelnou energii?

Doprava

jak vypadá čistá budoucnost přepravy zboží a osob?

Materiály

jak můžeme inovativně změnit běžné věci okolo nás?

Potraviny

jak podnítit celosvětovou změnu vedoucí k udržitelnějším potravinovým systémům?

Příroda

jak ochránit a zregenerovat ekosystémy naší planety?

Řečníci

sedlak

Martin Sedlák

Martin Sedlák v současnosti působí na pozici programového ředitele Svazu moderní energetiky. V prostředí moderní energetiky se pohybuje již více než deset let. Spolupracuje také s Aliancí pro energetickou soběstačnost, nezávislým sdružením komentujícím vývoj české i evropské energetiky, a je spoluzakladatelem zpravodajského portálu Obnovitelně.cz.

chvala

Stanislav Chvála

Stanislav Chvála je CEO české energetické společnosti Nano Energies. Předtím se v této firmě věnoval rozvoji chytrého řízení elektrické flexibility výrobců a rozšíření nabídky pro běžné spotřebitele, včetně produktů peer-to-peer sdílené elektřiny. V minulosti sbíral zkušenosti v bankovním sektoru a energetickém poradenství v Londýně a působil také např. v ČEZ ESCO.

podruh

Pavel Podruh

Pavel Podruh je zakladatel projektu Český soběstačný dům, který se zabývá koncepcemi budov v různé míře energetické samovýroby a zdrojové soběstačnosti. Další oblastí jeho aktivit je vývoj bateriového úložišťě iBatt.energy pro domácnosti bez možnosti vlastní fotovoltaické elektrárny. Za svou práci získal mnoho národních i mezinárodních ocenění.

bystiansky

Václav Bystriánský

Václav nyní působí jako projektový manažer pro rozvoj vodíkových technologií v UniCRE, kde se mj. věnuje způsobům výroby tzv. zeleného vodíku vhodným pro ČR. V uplynulých letech popularizoval prostřednictvím vzdělávacího programu Horizon Grand Prix potenciál vodíkových technologií stovkám studentů ve 13 zemích světa.

knotkova

Eliška Knotková

Eliška Knotková v současnosti působí v matériO Prague, kde se zabývá především environmentální udržitelností, ekodesignem a materiály z druhotných surovin a pomáhá tak klientům nacházet udržitelnější materiálová řešení. Stojí za nápadem a organizací mezinárodní konference Sketch the change!, vypracovává materiálové rešerše pro řadu firem a přednáší v rámci seminářů TOWARDS NEW MATERIALITY a workshopů zaměřených na udržitelnost.

lehecka

Michal Lehečka

Michal Lehečka je urbánní antropolog, v současnosti vedoucí Laboratoře udržitelného urbanismu (LAB) ve spolku AutoMat. Současně působí mj. jako výzkumný pracovník na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Jeho hlavními profesními tématy jsou kromě problematiky dopravy ve městech také panelová sídliště, veřejný prostor a jeho komodifikace, politiky bydlení, gentrifikace, vymístění a městská infrastruktura.

burkovic

Radovan Burkovič

Radovan Burkovič je systémový inženýr, odborník a popularizátor elektromobility, certifikovaný fotovoltaický expert, publikuje na hybrid.cz. Přednáší na seminářích a konferencích, vystupuje v médiích a koordinuje akce na podporu elektromobility a OZE. S manželkou má web zivotnazeleno.cz, kde prakticky ukazují jak lze žít udržitelně v běžném rodinném domě s menší zahradou na předměstí.

stepanv

Stepan Vashkevich

Stepan Vashkevich působí v Institutu Cirkulární Ekonomiky jako projektovým manažer a výzkumný analytik v oblasti implementace principů cirkulární ekonomiky do provozů firem a institucí. Stál za projektem V současné době se věnuje také výzkumu potenciálu uplatnění principů cirkulární ekonomiky v textilním průmyslu a roli člověka jako spotřebitele.

hana

Hana Gabrielová

Hana Gabrielová je veteránka v konopném průmyslu. Během své dvacetileté kariéry v této oblasti nabyla bohaté zkušenosti v politice a v různých nevládních a neziskových organizacích. V oblasti konopí vedla advokační a politické iniciativy na národní i mezinárodní úrovni. Je CEO firmy Hempoint a vice-prezidentkou organizace Hemp the Climate. Byla také vybrána jako expertka pro ohniskovou skupinu komise EU na téma udržitelných průmyslových plodin.

klepekl

Cyril Klepek

Cyril Klepek je propagátorem cirkulární ekonomiky odpadových materiálů a zakladatel a CEO internetové burzy druhotných surovin Cyrkl. Věří v pozitivní sílu nových kruhových inovativních procesů, udržitelného podnikání a technologií. V minulosti pracoval také jako projektový manažer inovací v oblastech automobilového průmyslu, HR, IT a technologie, financí a e-commerce.

valeska

Jan Valeška

Jan Valeška je průkopníkem komunitou podporovaného a udržitelného zemědělství. Je zakladatelem a členem správní rady Nadace pro půdu, spolupracuje s mnoha organizacemi podporujícími rozvoj místního, ekologického zemědělství založeného na potravinové suverenitě. Stál také u vzniku bedýnkového systému a farmářských trhů v ČR.

gregorova

Michaela Gregorová

Michaela Gregorová je spoluzakladatelka projektu Nesnězeno, aplikace, jež umožňuje stravovacím podnikům v ČR nabízet nesnězené porce se slevou a tím předcházet jejich likvidaci

kopecky

Vojtěch Kotecký

Vojtěch Kotecký je český zoolog, publicista a ochránce životního prostředí. V současnosti pracuje jako analytik v think-tanku Glopolis. V minulosti mj. zastával funkci programového ředitele v občanském sdružení Hnutí DUHA. Je členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj a Rady surovinové politiky ministerstva průmyslu a předsedal také mezinárodní federaci ekologických organizací Friends of the Earth Europe. Publikoval řadu článků týkajících se ochrany přírody a ekologické politiky a za svůj přínos veřejné debatě o životním prostředí získal Cenu ministra životního prostředí.

blaha

Jaromír Bláha

Jaromír Bláha je expert na ochranu lesů a divoké přírody v Hnutí Duha. V letech 1999 a 2008 obdržel od slovenské Nadácie Zelená nádej středoevropskou Cenu za lesoochranársky čin roka, v roce 2000 Haas-Lechnerovu cenu v Německu a v roce 2003 cenu Přátel přírody. Zejména díky jeho práci obdrželo Hnutí DUHA v roce 2014 prestižní cenu za ochranu přírody Euronatur, v roce 2016 pak získal cenu Josefa Vavrouška.

mika

Alois Míka

Alois Míka je expertem v oblasti energetiky. V současnosti zastává funkci seniorního experta pro energetiku v ČSOB Advisory. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti energetiky a vedl řadu projektů v jaderné energetice, elektroenergetice, plynárenství a v oblasti zpracování ropy. Působil jako generální ředitel společnosti EPIC a.s. a byl členem statutárních orgánů řady společností.

eva

Eva Césarová

Eva Césarová je studentka adiktologie, pracovnice Národního ústavu duševního zdraví, spoluzakladatelka České psychedelické společnosti a ředitelka sekretariátu Nadačního fondu pro výzkum psychedelik. Zarytá aktivistka za svobodu vědomí, psychonautka, milovnice slovíčkaření, přírody a hledání cest, jak mluvit o zkušenostech, které nás přesahují.

mascuch

Jakub Maščuch

Jakub Maščuch je vedoucím Laboratoře organických Rankinových cyklů a jejich aplikací a zástupce vedoucího oddělení Energetických systémů budov v Univerzitním centru energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT v Praze. V rámci doktorandského na studia se věnoval decentralizované energetice. Aktuálně se soustředí zejména na komercializaci technologie ORC a posílení spolupráce soukromých společností s ČVUT UCEEB v oblasti smluvního výzkumu.

marusinec

Jaromír Marušinec

Jaromír Marušinec je expert v oblasti elektromobility a její průkopník v České republice. Je zakladatelem a předsedou Asociace elektromobilového průmyslu. Stojí za první českou nabíjecí stanicí na dálnici D1 Vystrkov u Humpolce a je mj. také zakladatelem prvního českého elektro carsharingu, editorem seznamu nabíjecích stanic v ČR a statistiky elektromobilů v ČR a členem Výboru pro udržitelnou dopravu Vlády ČR.

cermakova

Eva Čermáková

Eva pracuje v neziskové organizaci PRO-BIO LIGA, která své aktivity v oblasti ekologického zeměděství propaguje pod značkou Lovime.bio. Podílí se na realizaci osvětových aktivit, které pomáhají lidem najít cestu ke kvalitnímu, lokálnímu jídlu za rozumnou cenu. V letech 2017 - 2019 byla koordinátorkou dvouletého mezinárodního projektu EatingCraft, zaměřeného na zavádění alternativních systémů záruky kvality potravin. Ten ji inspiroval k vytvoření jednoduchého průvodce - desatera otázek pro spotřebilete “Sherlockem na farmářském trhu.

pokorna

Radka Pokorná

Radka Pokorná v současné době vede společensky prospěšný podnik Kokoza, kde se zaměřuje na udržitelný rozvoj měst skrze městské pěstování a kompostování. V oblasti udržitelnosti se pohybuje od roku 2006, byla odbornou garantkou Fóra pro udržitelné podnikání. Je autorkou metodiky zakládání komunitních zahrad, spolu s kolegy napsala knihu Pěstujeme ve městě. Za autorství několika sociálních inovací byla oceněna i cenou Via Bona.

prachar

Jirka Prachař

Jirka Prachař je vedoucí programu Farmářská škola, jehož cílem je “vypěstovat” u nás více ekologických a biodynamických zemědělců. Jiří sám strávil šest let na ekologických farmách v Německu, v rámci místního vzdělávacího systému, kde následně i sám vyučoval. Bohaté zkušenosti z Německa, ale i dalších zemí, kde tento praktický vzdělávací model již léta funguje, zúročuje při rozjezdu unikátní Farmářské školy v naší republice.

strejcova

Anna Strejcová

Anna vystudovala žurnalistiku a mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Nyní se zabývá řízením chodu spolku Zachraň jídlo, který pořádá informační kampaně a happeningy, na nichž edukuje o způsobech jak neplýtvat jídlem.Toho se podle statistik celosvětově vyhodí až třetina. Kormidlu spolku se Anna chopila hned po úspešně koordinaci jeho prvního happeningu Hostina pro tisíc.

Program

9:00

příchod hostů, registrace, coffee

9:30

úvod: o TEDx konferenci + kontext ke klimatu

10:00

1. PANEL: Příroda

(3-4 přednášky) (60min)

11:00

coffee break, performance 

11:45

2. PANEL: Energetika

(3-4 přednášky) (60min)

12:45

obědová pauza

13:45

3. PANEL: Potraviny, Zemědělství

(3-4 přednášky) (60min)

14:45

coffee break, performance 

15:30

4. PANEL: Doprava

(3-4 přednášky) (60min)

16:30

coffee break, performance 

17:15

5. PANEL: Materiály

(3-4 přednášky) (60min)

18:30

Závěrečné slovo

Změny v programu vyhrazeny.

Vstupenky

601-985-7959
@artbees
601-985-7959

Předprodej základní vstupné 1890 CZK

Online přenos 599 CZK

Místo:
Praha

Národní galerie - Veletržní palác, Velká dvorana a korzo

O TEDu

TEDx je lokální, nezávislé, neziskové, dobrovolníky organizované setkání založené na principu světoznámé konference TED na základě licence, kterou TED organizátorům bezplatně uděluje. Jeho cílem je sdílet myšlenky hodné šíření, rozpoutávat debatu, propojovat, inspirovat a informovat v rámci lokální komunity. Písmeno „x“ v názvu konference vyjadřuje nezávislost lokálně organizovaných setkání, které nabízejí prostor místním řečníkům. 

 TED (Technology, Entertainment & Design) je globální nadace věnovaná “myšlenkám hodným šíření” působící od roku 1984. V současné době zahrnuje mezioborové konference TED, TEDGlobal, TEDYouth, TEDWomen, výroční cenu TEDPrize, živé vysílání, rozsáhlý videoarchiv přednášek otitulkovaných dobrovolníky v desítkách národních jazyků, po celém světě organizované nezávislé (licencované) konference TEDx a další komunikační kanály.

Akci podpořili:

HTC WHITE Logo - Texture [2019 11 22]
NGP-lg_CZ-01
menejevice-w

Tým

119213652_1014318929006320_2709935352943829687_n

Matěj Prokop

Hlavní koordinátor
65584066_2231610496888345_4164028844249972736_o (1)

Vladimír Dolejš

Produkční
dáša

Dagmar Civišová

Event manager
kemrova

Martina Kemrová

Media
Výstřižek

Martin Vasquez

Moderátor
83320781_10206341174965949_1794385517488373760_o

Filip Aura

Design

Kontakt

info@tedxnarodni.cz

+420731704083