Skip to content

15. – 16. května 2021

Probíhající zdravotní a ekonomická krize nám připomíná důležitý fakt: v dnešním globalizovaném světě jsme všichni vzájemně propojeni, jsme součástí stejného křehkého systému, závislí jeden na druhém a na přírodě, která nás obklopuje. 

Countdown je globální iniciativa organizace TED, jejímž záměrem je urychlit řešení klimatické krize a najít způsoby, jak co nejrychleji přejít do světa s nulovými emisemi.

V rámci této iniciativy se budou v roce 2020 a 2021 koordinovaně po celém světě konat akce s cílem předvést inovativní řešení, dát prostor nápadům a inspirovat k akci na lokální úrovni.

Jedná se o setkání různých formátů, která však ve svém jádru používají model a pravidla konferencí TED. Iniciativy se budou po celém světě účastnit různé neziskové organizace, vzdělávací instituce, zástupci veřejné správy a další aktéři aktivní v oblasti řešení klimatické změny. 

Účelem setkání je propojit experty napříč obory a otevřít tak vzájemný dialog, který povede k hledání těch nejúčinnějších řešení klimatické krize a jejich efektivní a rychlé implementaci pomocí vzájemné spolupráce všech zúčastněných stran. 

TEDxNárodní si klade za cíl adresovat pět základních vzájemně propojených oblastí a jejich prostřednictvím vyvinout plán pro čistší a udržitelnější budoucnost.

Energetika

jak rychle je možné přejít na 100% obnovitelnou energii?

Doprava

jak vypadá čistá budoucnost přepravy zboží a osob?

Materiály

jak můžeme inovativně změnit běžné věci okolo nás?

Potraviny

jak podnítit celosvětovou změnu vedoucí k udržitelnějším potravinovým systémům?

Příroda

jak ochránit a zregenerovat ekosystémy naší planety?

Řečníci

Petr Rokůsek

Petr Rokůsek

Petr Rokůsek je vizionář v oblasti udržitelné ekonomiky a moderní energetiky. Svým dlouholetým podnikáním ukazuje, jak lze chytře spojovat přírodu a technologie. V roce 2008 založil akciovou společnost Nano Energies, která prostřednictvím tří divizí udržitelně obchoduje s elektřinou a přináší tak firmám i běžným uživatelům možnost efektivně a odpovědně nakládat s elektrickou energií. S týmem expertů se aktuálně zaměřuje na výzkum a testování možností sdílení elektřiny a agregování energetické flexibility.

barbora_chmelova

Barbora Chmelová

Barbora Chmelová je expertka v oblasti tropického zemědělství, rozvoje venkovských komunit a udržitelnosti v kontextu klimatické a environmentální změny. Pracovala pro řadu neziskových a mezinárodních organizací u nás i v zahraničí (např. Etiopie, Filipíny, Vietnam, aj.). Při svých aktivitách ráda rozvíjí mezioborovou spolupráci, kritické myšlení a globální perspektivu. V současné době působí v Nadaci Partnerství jako vedoucí programu zaměřeného na rozvoj přírodě blízkých opatření pro zdravou a odolnou krajinu i sídla a podporu biodiverzity.

ondras_pribyla

Ondráš Přibyla

Ondráš Přibyla je zakladatel a lídr projektu Fakta o klimatu. Vystudoval teoretickou fyziku, ale pak přehodil výhybku a místo vědecké kariéry se začal věnovat komunikaci. Nejdřív působil jako popularizátor a lektor na Masarykově Univerzitě v Brně, později rozšířil svou doménu o metodiku Nenásilné komunikace, mediaci konfliktů a práci s komunikační kulturou v organizacích. V projektu Fakta o klimatu, který získal cenu za komunikaci globální změny klimatu, spolu se svým týmem vytvářejí vizualizace dostupných dat o změně klimatu a možných řešení.

Eva Balounová

Eva Balounová

Eva Balounová je právnička zabývající se klimatickým právem a právem životního prostředí. Po obhájení disertační práce věnující se Pařížské dohodě a navazující klimatické politice EU začala pracovat jako výzkumnice Centra pro klimatické právo a udržitelnost v Ústavu státu a práva AV ČR. Působí také jako odborná konzultantka v Parlamentním institutu. V současnosti se zajímá zejména o klimatickou litigaci a postavení žen a dětí v ochraně klimatu.

kopecky

Vojtěch Kotecký

Vojtěch Kotecký je český zoolog, publicista a ochránce životního prostředí. V současnosti pracuje jako analytik v think-tanku Glopolis. V minulosti mj. zastával funkci programového ředitele v občanském sdružení Hnutí DUHA. Je členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj a Rady surovinové politiky ministerstva průmyslu a předsedal také mezinárodní federaci ekologických organizací Friends of the Earth Europe. Publikoval řadu článků týkajících se ochrany přírody a ekologické politiky a za svůj přínos veřejné debatě o životním prostředí získal Cenu ministra životního prostředí.

tomas_jungwirth

Tomáš Jungwirth

Tomáš Jungwirth je analytikem a lobbistou za věci veřejného zájmu. Založil a vede klimatický tým Asociace pro mezinárodní otázky – AMO, který do stále nepříliš otevřené české debaty vnáší nová témata a úhly pohledu. Zajímají ho velké dekarbonizační scénáře a civilizační udržitelnost v širokém smyslu slova. Působí také v Centru pro dopravu a energetiku, kde zkoumá cesty, jak motivovat města a obce k dlouhodobému řešení klimatu a energetiky.

knotkova

Eliška Knotková

Eliška Knotková v současnosti působí v matériO Prague, kde se zabývá především environmentální udržitelností, ekodesignem a materiály z druhotných surovin a pomáhá tak klientům nacházet udržitelnější materiálová řešení. Stojí za nápadem a organizací mezinárodní konference Sketch the change!, vypracovává materiálové rešerše pro řadu firem a přednáší v rámci seminářů TOWARDS NEW MATERIALITY a workshopů zaměřených na udržitelnost.

michal_nekvasil

Michal Nekvasil

Michal Nekvasil momentálně pracuje v Evropské komisi jako specialista na adaptaci na změnu klimatu. Jako poradce pro otázky klimatické změny a jejich dopadů má dlouholeté zkušenosti s prací v delegaci Evropské unie v Nikaragui a Georgii, kde po dobu 8 let dohlížel na více než 200 vládních i nevládních projektů zaměřených na změnu klimatu, energetiku, životní prostředí (ochrana biodiverzity, vodní hospodářství, lesnictví), nakládání s odpady, snižování rizika katastrof, dopravu a rozvoj venkova, pitné vody a kanalizace, cestovního ruchu, bezpečnosti a lidských práv.

sedlak

Martin Sedlák

Martin Sedlák v současnosti působí na pozici programového ředitele Svazu moderní energetiky. V prostředí moderní energetiky se pohybuje již více než deset let. Spolupracuje také s Aliancí pro energetickou soběstačnost, nezávislým sdružením komentujícím vývoj české i evropské energetiky, a je spoluzakladatelem zpravodajského portálu Obnovitelně.cz.

ilja_panic

Ilja Panić

Ilja Panić je mezioborový designer věnující se tvorbě webových aplikací, 3D tisku, robotice a zkoumání společenských dopadů nových technologií. Fascinuje ho kybernetika, mezidruhová komunikace, eko-spekulace a možnosti propojení přírodních a technologických systému. V současnosti zakládá komunitní čítárnu, která bude sloužit jako platforma pro propojování odborníků, sdílení netradičních pohledů na svět, mezioborovou spolupráci, školení a přednášky. Považuje se za kulturní mycelium usilující o popularizaci a propojení lidí a organizací kteří se houbám věnují v praxi.

michal_klecka

Michal Klečka

Michal Klečka je jedním ze zakladatelů společnosti GWL a.s., která je aktuálně největším dovozcem a prodejcem prizmatických lithium-železo-fosfátových článků v Evropě. Poté, co v roce 2020 opustil výkonné funkce firmy, se věnuje osvětě v oboru obnovitelných zdrojů, publikování a zajímavým projektům z oboru. Společnost GWL a.s. dosud zastupuje v asociaci AKU-BAT, je členem poroty architektonické soutěže Český Soběstačný Dům, spoluautorem energetického systému Českého Ostrovního Domu a konceptu iBATT.energy.

cyril_klepek

Cyril Klepek

Cyril Klepek je propagátorem cirkulární ekonomiky odpadových materiálů a zakladatel a CEO internetové burzy druhotných surovin Cyrkl. Věří v pozitivní sílu nových kruhových inovativních procesů, udržitelného podnikání a technologií. V minulosti pracoval také jako projektový manažer inovací v oblastech automobilového průmyslu, HR, IT a technologie, financí a e-commerce.

marusinec

Jaromír Marušinec

Jaromír Marušinec je expert v oblasti elektromobility a její průkopník v České republice. Je zakladatelem a předsedou Asociace elektromobilového průmyslu. Stojí za první českou nabíjecí stanicí na dálnici D1 Vystrkov u Humpolce a je mj. také zakladatelem prvního českého elektro carsharingu, editorem seznamu nabíjecích stanic v ČR a statistiky elektromobilů v ČR a členem Výboru pro udržitelnou dopravu Vlády ČR.

blaha

Jaromír Bláha

Jaromír Bláha je expert na ochranu lesů a divoké přírody v Hnutí Duha. V letech 1999 a 2008 obdržel od slovenské Nadácie Zelená nádej středoevropskou Cenu za lesoochranársky čin roka, v roce 2000 Haas-Lechnerovu cenu v Německu a v roce 2003 cenu Přátel přírody. Zejména díky jeho práci obdrželo Hnutí DUHA v roce 2014 prestižní cenu za ochranu přírody Euronatur, v roce 2016 pak získal cenu Josefa Vavrouška.

mika

Alois Míka

Alois Míka je expertem v oblasti energetiky. V současnosti zastává funkci seniorního experta pro energetiku v ČSOB Advisory. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti energetiky a vedl řadu projektů v jaderné energetice, elektroenergetice, plynárenství a v oblasti zpracování ropy. Působil jako generální ředitel společnosti EPIC a.s. a byl členem statutárních orgánů řady společností.

bystiansky

Václav Bystriánský

Václav nyní působí jako projektový manažer pro rozvoj vodíkových technologií v UniCRE, kde se mj. věnuje způsobům výroby tzv. zeleného vodíku vhodným pro ČR. V uplynulých letech popularizoval prostřednictvím vzdělávacího programu Horizon Grand Prix potenciál vodíkových technologií stovkám studentů ve 13 zemích světa.

strejcova

Anna Strejcová

Anna vystudovala žurnalistiku a mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Nyní se zabývá řízením chodu spolku Zachraň jídlo, který pořádá informační kampaně a happeningy, na nichž edukuje o způsobech jak neplýtvat jídlem.Toho se podle statistik celosvětově vyhodí až třetina. Kormidlu spolku se Anna chopila hned po úspešně koordinaci jeho prvního happeningu Hostina pro tisíc.

prachar

Jirka Prachař

Jirka Prachař je vedoucí programu Farmářská škola, jehož cílem je “vypěstovat” u nás více ekologických a biodynamických zemědělců. Jiří sám strávil šest let na ekologických farmách v Německu, v rámci místního vzdělávacího systému, kde následně i sám vyučoval. Bohaté zkušenosti z Německa, ale i dalších zemí, kde tento praktický vzdělávací model již léta funguje, zúročuje při rozjezdu unikátní Farmářské školy v naší republice.

valeska

Jan Valeška

Jan Valeška je průkopníkem komunitou podporovaného a udržitelného zemědělství. Je zakladatelem a členem správní rady Nadace pro půdu, spolupracuje s mnoha organizacemi podporujícími rozvoj místního, ekologického zemědělství založeného na potravinové suverenitě. Stál také u vzniku bedýnkového systému a farmářských trhů v ČR.

pokorna

Radka Pokorná

Radka Pokorná v současné době vede společensky prospěšný podnik Kokoza, kde se zaměřuje na udržitelný rozvoj měst skrze městské pěstování a kompostování. V oblasti udržitelnosti se pohybuje od roku 2006, byla odbornou garantkou Fóra pro udržitelné podnikání. Je autorkou metodiky zakládání komunitních zahrad, spolu s kolegy napsala knihu Pěstujeme ve městě. Za autorství několika sociálních inovací byla oceněna i cenou Via Bona.

Eva Čermáková

Eva Čermáková

Eva pracuje v neziskové organizaci PRO-BIO LIGA, která své aktivity v oblasti ekologického zeměděství propaguje pod značkou Lovime.bio. Podílí se na realizaci osvětových aktivit, které pomáhají lidem najít cestu ke kvalitnímu, lokálnímu jídlu za rozumnou cenu. V letech 2017 - 2019 byla koordinátorkou dvouletého mezinárodního projektu EatingCraft, zaměřeného na zavádění alternativních systémů záruky kvality potravin. Ten ji inspiroval k vytvoření jednoduchého průvodce - desatera otázek pro spotřebilete “Sherlockem na farmářském trhu.

mascuch

Jakub Maščuch

Jakub Maščuch je vedoucím Laboratoře organických Rankinových cyklů a jejich aplikací a zástupce vedoucího oddělení Energetických systémů budov v Univerzitním centru energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT v Praze. V rámci doktorandského na studia se věnoval decentralizované energetice. Aktuálně se soustředí zejména na komercializaci technologie ORC a posílení spolupráce soukromých společností s ČVUT UCEEB v oblasti smluvního výzkumu.

burkovic

Radovan Burkovič

Radovan Burkovič je systémový inženýr, odborník a popularizátor elektromobility, certifikovaný fotovoltaický expert, publikuje na hybrid.cz. Přednáší na seminářích a konferencích, vystupuje v médiích a koordinuje akce na podporu elektromobility a OZE. S manželkou má web zivotnazeleno.cz, kde prakticky ukazují jak lze žít udržitelně v běžném rodinném domě s menší zahradou na předměstí.

stepan_vaskevich

Stepan Vashkevich

Stepan je specialista na cirkulární ekonomiku a cirkularitu v textilním průmyslu. Pracuje v Institutu Cirkulární Ekonomiky, kde se věnuje analýzám materiálových toků a poradenství v oblasti aplikace principů cirkulární ekonomiky pro firmy a jiné instituce. Zabývá se také výzkumem a osvětou. Mimo jiné se věnuje i redaktorské práci – v minulosti vedl zpravodajský web Zajimej.se.

Vojtěch Benedikt

Vojtěch Benedikt

Vojtěch Benedikt se věnuje rozvoji a revitalizaci měst s ohledem na udržitelný rozvoj a dopravu. Během pěti let práce v zahraničí (Velká Británie, Švédsko) byl součástí multidisciplinárních týmů při návrzích i realizaci projektů transformací historických městských center či návrhu zcela nových městských celků na zelené louce. V současné době pracuje jako odborník v oblasti udržitelné dopravy pro hl. město Prahu v její příspěvkové organizaci IPR.

Zahraniční řečníci

Christiana Figueres

Christiana Figueres

Johan Rockström

Johan Rockström

Carlos Moreno

Carlos Moreno

Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen

David Lemmy

David Lemmy

Angel Hsu

Angel Hsu

Tom Schuler

Tom Schuler

Prince William

Prince William

Rebecca Henderson

Rebecca Henderson

Roman Krznaric

Roman Krznaric

Tom Crowther

Tom Crowther

Stephen Wilkes

Stephen Wilkes

Myles Allen

Myles Allen

John Doerr a Hal Harvey

John Doerr a Hal Harvey

Program

9:00

příchod hostů, registrace, coffee

9:30

úvod: o TEDx konferenci + kontext ke klimatu

10:00

1. PANEL: Příroda

(3-4 přednášky) (60min)

11:00

coffee break, performance

11:45

2. PANEL: Energetika

(3-4 přednášky) (60min)

12:45

obědová pauza

13:45

3. PANEL: Potraviny, Zemědělství

(3-4 přednášky) (60min)

14:45

coffee break, performance 

15:30

4. PANEL: Doprava

(3-4 přednášky) (60min)

16:30

coffee break, performance 

17:15

5. PANEL: Materiály

(3-4 přednášky) (60min)

18:30

Závěrečné slovo

Změny v programu vyhrazeny.

Vstupenky

601-985-7959
@artbees
601-985-7959

Předprodej základní vstupné 1890 CZK

Online přenos 599 CZK

Místo:
Praha

Národní galerie - Veletržní palác, Velká dvorana a korzo

O TEDu

TEDx je lokální, nezávislé, neziskové, dobrovolníky organizované setkání založené na principu světoznámé konference TED na základě licence, kterou TED organizátorům bezplatně uděluje. Jeho cílem je sdílet myšlenky hodné šíření, rozpoutávat debatu, propojovat, inspirovat a informovat v rámci lokální komunity. Písmeno „x“ v názvu konference vyjadřuje nezávislost lokálně organizovaných setkání, které nabízejí prostor místním řečníkům. 

 TED (Technology, Entertainment & Design) je globální nadace věnovaná “myšlenkám hodným šíření” působící od roku 1984. V současné době zahrnuje mezioborové konference TED, TEDGlobal, TEDYouth, TEDWomen, výroční cenu TEDPrize, živé vysílání, rozsáhlý videoarchiv přednášek otitulkovaných dobrovolníky v desítkách národních jazyků, po celém světě organizované nezávislé (licencované) konference TEDx a další komunikační kanály.

Partneři akce

NGP-lg_CZ-01
logo_zmena_BW_inv

Podporovatelé akce

Tým

119213652_1014318929006320_2709935352943829687_n

Matěj Prokop

Hlavní koordinátor
65584066_2231610496888345_4164028844249972736_o (1)

Vladimír Dolejš

Produkční
dáša

Dagmar Civišová

Event manager
1

Nikola Lörinczová

Media
2

Pavla Umlaufová

Media
Výstřižek

Martin Vasquez

Moderátor
83320781_10206341174965949_1794385517488373760_o

Filip Aura

Design

Kontakt

info@tedxnarodni.cz

+420731704083